Pedagogisch Beleid

Onze pedagogische uitgangspunten zijn afgeleid van de vier opvoedingsdoelen van prof. Dr. J.A.M. Riksen-Walraven. De vier opvoedingsdoelen (competenties) zijn:

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Sociale competentie
  • Overdracht van normen en waarden

U kunt hier het volledige pedagogisch beleid lezen: Pedagogisch beleid

Overige documenten die betrekking hebben op het beleid van Kindercentra De Roef:

Zorg- en_ondersteuningsprofiel

Strategisch_meerjarig_beleidsplan_2017-2018

Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-oktober-2016

Jaarverslag 2016 De Roef